Digital Marketing Blog

The latest news, tips and trends.

Voice Search example
Digital Marketing

การค้นหาด้วยเสียงมีอิทธิพลต่อการทำ SEO อย่างไร

หนึ่งในวิธีการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตคือการค้นด้วยเสียง มันเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวัน เพราะความสามารถของมันในการให้ความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งานอย่างไม่น่าเชื่อ ความรวดเร็วในการใช้ที่ไม่เป็นสองรองใคร หรือแม้กระทั่งความยืดหยุ่นในการใช้งานในขณะที่เรากำลังเคลื่อนไหวหรือเดินทางอยู่ก็ตาม

Read More »
Blogger outreach Thailand
SEO

Blogger Outreach คือ อะไร และ ทำไมเราถึงจำเป็นต้องใช้

เจ้าของธรุกิจที่ต้องการจะขยายฐานลูกค้า เพิ่มยอดขาย และเพิ่มผลกำไรจากธุรกิจ จำเป็นต้องมองหาทุกช่องทางและโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้น

Read More »
Google Shopping Logo
Digital Marketing

Google Shopping จะมาในเมืองไทยหรือไม่?

สำหรับพวกเราที่มีประสบการณ์ในด้านการตลาดดิจิทัลในตลาดต่างประเทศเช่นอังกฤษออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา Google Shopping เป็น option ที่เราสามารถโปรโมทได้มาหลายปีแล้ว ขณะที่ความต้องการซื้อสินค้าออนไลน์ของประเทศไทยเติบโตขึ้นดูเหมือนว่า Google กำลังเริ่มพัฒนาให้ Google Shopping ใช้ได้ในประเทศไทยเหมือนกับประเทศอื่น

Read More »
Categories